Slovenská humanitná rada

SLOVENSKÁ HUMANITNÁ RADA

Slovenská humanitná rada pôsobí na Slovensku od roku 1990. V súčasnosti združuje Slovenská humanitná rada viac ako 170 dobrovoľníckych neziskových...

UNHCR

UNHCR - The UN Refugee Agency

Agentúra OSN pre utečencov vznikla po druhej svetovej vojne s cieľom pomáhať v dôsledku vojnového konfliktu presídleným obyvateľom Európy v krajinách, v ...

Chcete nás podporiť aj tento rok?

Ako na to?