Ďalšie projekty

Banner

NDS -Skvalitnenie poskytovaných psychologických služieb v ÚPZC Sečovce

V predchádzajúcom projekte sa nám vďaka podpore zo strany NDS podarilo obnoviť miestnosť pre deti, ktorá naplno slúži pre trávenie voľného času tu zaistených detí. V zámere tohto projektu plánujeme vytvoriť špecializovanú miestnosť na pre psychologičku SHR, ktorá pravidelne dochádza do zariadenia a venuje sa psychologickej práci s deťmi. Je potrebné si uvedomiť, že útek z domovskej krajiny a taktiež aj zaistenie sú ťažkými životnými skúsenosťami, ktoré so sebou prinášajú výrazný zásah do psychiky detí. Z tohto dôvodu je nevyhnutné vytvoriť pre nich podmienky, ktoré im budú aspoň čiastočne tieto negatívne vplyvy kompenzovať.

Projekt je realizovaný v období od 01. augusta 2016 - 31. decembra 2016.

NDS - Lepši život detí v ÚPZC Sečovce

Realizáciou projektu sa snažím zlepšiť podmienky fungovania zaistených rodín s deťmi skvalitňovaním priestorov na voľnočasové aktivity v ÚPZC Sečovce. Vďaka projektu zrekonštruujeme detskú miestnosť, ktorá slúži na hranie, výučbu a tvorivé dielne pre zaistené deti. Taktiež v rámci projektu dokážeme zabezpečiť nákup detskej obuvy pre deti, ktoré prichádzajú do zariadenia často iba s jedným párom topánok.

Projekt je realizovaný v období od 01.01.2016 do 01.06.2016.

Chcete nás podporiť aj tento rok?

Ako na to?