Naše služby/Services

Ponúkame odbornú pomoc vo viacerých oblastiach  integrácie ako je integrácia na trhu práce, sociálna, zdravotná a v neposlednom rade aj školská integrácia

Sociálne poradenstvo

Vždy vychádzame z konkrétnych špecifických potrieb každého klienta / Social advice and assitance

viac info

Právne poradenstvo

Všeobecné informácie o medzinárodnej ochrane a možnosti získania pobytu / Free legal aid

viac info

Pracovné poradenstvo

Zistenie kvalifikácie klienta, vytvorenie životopisu, príprava na pohovor / Employment advice

viac info

Psychologické poradenstvo

Psychológ sa stretáva s klientom čím skôr po vstupe do integrácie / Psychologist

viac info

Finančná a materiálna pomoc

Zabezpečenie finančného príspevku na ubytovanie, stravu a základné životné potreby / Financial and Material aid

viac info

Kurz slovenčiny pre cudzincov

Kurz slovenského jazyka pre cudzincov v Bratislave a v Košiciach / Slovak for foreigners

viac info

Rifugio v číslach

Koľkým utečencom sme pomohli

Klienti, ktorým sme poskytli pomoc

0

Vzdelávanie a odborná príprava

0

Pomoc v oblasti bývania

0

Zdravotná a psychologická pomoc

0

Vízia a hodnoty