KONTAKT

*

Slovenská humanitná rada

Budyšínska 1, 831 03 Bratislava, Slovenská republika

*

tel.: 02/50 20 05 00

fax: 02/50 20 05 10

email: shr@changenet.sk

web: www.shr.sk

*

IČO: 17316014

DIČ: 2021185540

registrácia: zapísaná v registri MVSR pod číslom VVS/1-900/90-7717-8

*

Sekcia utečeneckých projektov

Budyšínska 1, 831 03 Bratislava, Slovenská republika

*

tel.: 02/50 20 05 16

fax: 02/50 20 05 10

email: devinsky@shr.sk

*

Webmaster

email: technik@cetus.sk

*

aktualizácia stránky: marec 2016

 

© 2010 - 2015 Slovenská humanitná rada. All Rights Reserved. Co-Financed by the European Union.