ODBORNÉ TÉMY

*

Byť utečencom - 2010 Ako žijú utečenci a žiadatelia o azyl v strednej Európe? Prečítajte si v hodnotiacej správe UNHCR.

 

 

© 2010 - 2015 Slovenská humanitná rada. All Rights Reserved. Co-Financed by the European Union.