PROJEKTY ERF (EURÓPSKY FOND PRE UTEČENCOV)

*

Lepšia kvalita života pre všetkých VI

*

Hlavným cieľom projektu je prispieť k neustálemu zlepšovaniu starostlivosti o žiadateľov o azyl formou poskytovania základných, doplnkových a sprievodných služieb. Tieto služby budú poskytované osobám nachádzajúcich sa v zariadení Migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MÚ MV SR) v pobytovom tábore v Rohovciach a v Útvare policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove (UPZC) (iba právna pomoc), ako aj žiadateľom o azyl, ktorí môžu byť ubytovaní aj mimo zariadení MÚ MV SR (iba právna pomoc).

*

Cieľ projektu sa bude dosahovať:

  • sociálnou starostlivosťou a poradenstvom, zdravotnou a psychologickou starostlivosťou s dôrazom na starostlivosť o zraniteľné skupiny osôb (maloletí bez sprievodu; žiadatelia, ktorí boli podrobení mučeniu, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu; a pod.);

  • zabezpečením komplexného právneho poradenstva a zabezpečovaním právnej pomoci žiadateľom o azyl;

  • vzdelávaním, jazykovou prípravou a inými iniciatívami, ktoré zodpovedajú postaveniu danej osoby;

  • poskytovaním podporných služieb, ako napríklad preklady a odbornú prípravu, s cieľom zlepšiť podmienky prijatia, efektívnosť a kvalitu konaní pri udelení azylu;

  • poskytovaním materiálnej a doplnkovej zdravotnej pomoci;

  • informáciami alebo pomocou s administratívnymi a/alebo súdnymi formalitami a informácie alebo poradenstvom o možnom výsledku konania o udelení azylu, vrátane možnosti dobrovoľného návratu;

  • zlepšovaním celkových podmienok v azylových zariadeniach;

  • pozitívnym ovplyvňovaním verejnej mienky voči cieľovej skupine.

Projekt je realizovaný v období 1.1.2014 - 31.12.2014. 

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre utečencov. Solidarita pri riadení migračných tokov.

© 2010 - 2015 Slovenská humanitná rada. All Rights Reserved. Co-Financed by the European Union.