VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK

*

Predmet zákazky: Realizácia seminára v dňoch 25. a 26. októbra v okolí Donovalov

Názov projektu: Komplexné pokrytie osobitných potrieb štátnych príslušníkov tretích krajín v ÚPZC v SR  

Číslo projektu: SK 2010/2011 RF OC 5/1, financovaného z Európskeho fondu pre návrat

Obsah cenovej ponuky musí pozostávať z nasledovných bodov:

  - cenová ponuka v €

  - údaje záujemcu

Údaje záujemcu:

  - Obchodné meno uchádzača

  - Adresa sídla

  - IČO

  - DIČ

  - IČDPH

  - Číslo účtu

  - Bankové spojenie

  - Zapísaná v obchodnom registri

  - Kontaktná osoba

  - Telefón

  - Fax

  - E-mail

  - Vyhotovil dňa

Špecifikácia zákazky: Predmetom cenovej ponuky je realizácia seminára, ktorý sa uskutoční v dňoch 25. a 26. októbra v okolí Donovalov. Seminára sa zúčastní cca 15 osôb. Program bude nasledovný: 25.10.2011 o 12:00 príchod účastníkov a ubytovanie, o 13:00 obed a začiatok seminára. Počas priebehu seminára by malo byť ponúknuté aj občerstvenie (minerálka, čaj, káva). Po skončení prvej časti bude večera. Na druhý deň 26.10 raňajky, pokračovanie seminára a ukončenie obedom.
Do cenovej ponuky je potrebné uviesť aj prenájom rokovacej miestnosti a techniky pre účastníkov seminára.

Lehota viazanosti predložených ponúk uchádzačov je požadovaná do 20.10.2011 na adresu Slovenská humanitná rada, Páričkova 18, 821 08 Bratislava, alebo e-mailom na devinsky.peter@gmail.com.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre návrat. Solidarita pri riadení migračných tokov.


 

Predmet zákazky: Dodanie výpočtovej techniky - PC

Názov projektu: Lepšia kvalita života pre všetkých IV 

Číslo projektu: SK 2010/2011 ERF 1/1, financovaného z Európskeho fondu pre utečencov

Obsah cenovej ponuky musí pozostávať z nasledovných bodov:

  - cenová ponuka v €

  - údaje záujemcu

Údaje záujemcu:

  - Obchodné meno uchádzača

  - Adresa sídla

  - IČO

  - DIČ

  - IČDPH

  - Číslo účtu

  - Bankové spojenie

  - Zapísaná v obchodnom registri

  - Kontaktná osoba

  - Telefón

  - Fax

  - E-mail

  - Vyhotovil dňa

Špecifikácia zákazky (minimálny požadovaný štandard):

  - Procesor taktovaný na 1,8 GHz

  - Pamäť: 2 GB

  - Pevný disk: 160 GB

  - Optická mechanika: DVD-RW

  - Klávesnica + optická myš

  - Operačný systém: Windows 7 Home Premium

  - Kancelársky software: MS Office 2010

  - LCD: veľkosť „18,5“

Lehota viazanosti predložených ponúk uchádzačov je požadovaná do 14.02.2011 na adresu Slovenská humanitná rada, Páričkova 18, 821 08 Bratislava, alebo e-mailom na devinsky.peter@gmail.com.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre utečencov. Solidarita pri riadení migračných tokov.


 

Predmet zákazky: Dodanie výpočtovej techniky - PC

Názov projektu: Komplexné pokrytie osobitných potrieb štátnych príslušníkov tretích krajín v ÚPZC v SR 

Číslo projektu: SK 2010/2011 RF OC 5/1, financovaného z Európskeho fondu pre návrat

Obsah cenovej ponuky musí pozostávať z nasledovných bodov:

  - cenová ponuka v €

  - údaje záujemcu

Údaje záujemcu:

  - Obchodné meno uchádzača

  - Adresa sídla

  - IČO

  - DIČ

  - IČDPH

  - Číslo účtu

  - Bankové spojenie

  - Zapísaná v obchodnom registri

  - Kontaktná osoba

  - Telefón

  - Fax

  - E-mail

  - Vyhotovil dňa

Špecifikácia zákazky (minimálny požadovaný štandard):

  - Procesor taktovaný na 1,8 GHz

  - Pamäť: 2 GB

  - Pevný disk: 160 GB

  - Optická mechanika: DVD-RW

  - Klávesnica + optická myš

  - Operačný systém: Windows 7 Home Premium

  - Kancelársky software: MS Office 2010

  - LCD: veľkosť „18,5“

Lehota viazanosti predložených ponúk uchádzačov je požadovaná do 14.02.2011 na adresu Slovenská humanitná rada, Páričkova 18, 821 08 Bratislava, alebo e-mailom na devinsky.peter@gmail.com.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre návrat. Solidarita pri riadení migračných tokov.


 

Predmet zákazky: Aktualizácia a prevádzka web stránky www.nasiutecenci.sk

Názov projektu: Lepšia kvalita života pre všetkých IV 

Číslo projektu: SK 2010/2011 ERF 1/1, financovaného z Európskeho fondu pre utečencov

Obsah cenovej ponuky musí pozostávať z nasledovných bodov:

  - cenová ponuka v €

  - údaje záujemcu

Údaje záujemcu:

  - Obchodné meno uchádzača

  - Adresa sídla

  - IČO

  - DIČ

  - IČDPH

  - Číslo účtu

  - Bankové spojenie

  - Zapísaná v obchodnom registri

  - Kontaktná osoba

  - Telefón

  - Fax

  - E-mail

  - Vyhotovil dňa

Špecifikácia zákazky: Predmetom cenovej ponuky je požiadavka na aktualizáciu a prevádzku web stránky www.nasiutecenci.sk. Ide predovšetkým o spravovanie celého vyzuálu stránky, pridávanie odkazov, aktualít, materiálov, možná je aj prípadná zmena designu stránky. Súčasťou prevádzky stránky bude aj jej udržiavanie v bezproblémovom technickom stave.

Lehota viazanosti predložených ponúk uchádzačov je požadovaná do 14.02.2011 na adresu Slovenská humanitná rada, Páričkova 18, 821 08 Bratislava, alebo e-mailom na devinsky.peter@gmail.com.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre utečencov. Solidarita pri riadení migračných tokov.


 

Predmet zákazky: Aktualizácia a prevádzka web stránky www.nasiutecenci.sk

Názov projektu: Komplexné pokrytie osobitných potrieb štátnych príslušníkov tretích krajín v ÚPZC v SR 

Číslo projektu: SK 2010/2011 RF OC 5/1, financovaného z Európskeho fondu pre návrat

Obsah cenovej ponuky musí pozostávať z nasledovných bodov:

  - cenová ponuka v €

  - údaje záujemcu

Údaje záujemcu:

  - Obchodné meno uchádzača

  - Adresa sídla

  - IČO

  - DIČ

  - IČDPH

  - Číslo účtu

  - Bankové spojenie

  - Zapísaná v obchodnom registri

  - Kontaktná osoba

  - Telefón

  - Fax

  - E-mail

  - Vyhotovil dňa

Špecifikácia zákazky: Predmetom cenovej ponuky je požiadavka na aktualizáciu a prevádzku web stránky www.nasiutecenci.sk. Ide predovšetkým o spravovanie celého vyzuálu stránky, pridávanie odkazov, aktualít, materiálov, možná je aj prípadná zmena designu stránky. Súčasťou prevádzky stránky bude aj jej udržiavanie v bezproblémovom technickom stave.

Lehota viazanosti predložených ponúk uchádzačov je požadovaná do 14.02.2011 na adresu Slovenská humanitná rada, Páričkova 18, 821 08 Bratislava, alebo e-mailom na devinsky.peter@gmail.com.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre návrat. Solidarita pri riadení migračných tokov.


 

Predmet zákazky: Úprava exteriérov a interiérov a humanizácia prostredia v PT Rohovce

Názov projektu: Lepšia kvalita života pre všetkých IV 

Číslo projektu: SK 2010/2011 ERF 1/1, financovaného z Európskeho fondu pre utečencov

Obsah cenovej ponuky musí pozostávať z nasledovných bodov:

  - cenová ponuka v €

  - údaje záujemcu

Údaje záujemcu:

  - Obchodné meno uchádzača

  - Adresa sídla

  - IČO

  - DIČ

  - IČDPH

  - Číslo účtu

  - Bankové spojenie

  - Zapísaná v obchodnom registri

  - Kontaktná osoba

  - Telefón

  - Fax

  - E-mail

  - Vyhotovil dňa

Špecifikácia zákazky: Predmetom cenovej ponuky je požiadavka na umiestnenie krytého prístrešku (rozmery cca. 6metrov x 3 metre) slúžiaceho na sušenie prádla. Jedna strana prístrešku bude zakrytá drevenou konštrukciou. Ďalej ide o dodávku statického závesného stojanu na bicykle. Cena musí bť uvedená aj s dovozom a montážou.

Lehota viazanosti predložených ponúk uchádzačov je požadovaná do 14.02.2011 na adresu Slovenská humanitná rada, Páričkova 18, 821 08 Bratislava, alebo e-mailom na devinsky.peter@gmail.com.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre utečencov. Solidarita pri riadení migračných tokov.


 

Predmet zákazky: Interiérové a exteriérové úpravy na realizáciu právneho, psychologického a sociálneho poradenstva a realizáciu voľnočasových aktivít

Názov projektu: Komplexné pokrytie osobitných potrieb štátnych príslušníkov tretích krajín v ÚPZC v SR 

Číslo projektu: SK 2010/2011 RF OC 5/1, financovaného z Európskeho fondu pre návrat

Obsah cenovej ponuky musí pozostávať z nasledovných bodov:

  - cenová ponuka v €

  - údaje záujemcu

Údaje záujemcu:

  - Obchodné meno uchádzača

  - Adresa sídla

  - IČO

  - DIČ

  - IČDPH

  - Číslo účtu

  - Bankové spojenie

  - Zapísaná v obchodnom registri

  - Kontaktná osoba

  - Telefón

  - Fax

  - E-mail

  - Vyhotovil dňa

Špecifikácia zákazky: Predmetom cenovej ponuky je požiadavka zlepšenie celkového prostredia v zariadení ÚPZC Medveďov.

Presná špecifikácia zákazky:

  - dodávka jedálenských súprav:

  - súprava pozostávajúca zo stola a lavíc v jednom celku zabudovanými priamo v zemi

  - je potrebné uviesť jednotkovú cenu za komplexný kus súpravy

  - cenu je potrebné uviesť za 8 súprav (hodnotená položka)

  - vybavenie do izieb – súprava stôl + lavičky (dĺžka 1,2 metra a šírka 0,6 metra):

  - sedacia súprava s lavicou a stolom pevne uchytená do zeme a o stenu miestnosti

  - cenu je potrebné uviesť za 1 kus – ako jednu súpravu (hodnotená položka)

  - vybavenie do izieb – súprava stôl + lavičky (dĺžka 1,9 metra a šírka 0,6 metra):

  - sedacia súprava s lavicou a stolom pevne uchytená do zeme a o stenu miestnosti

  - cenu je potrebné uviesť za 1 kus – ako jednu súpravu (hodnotená položka)

  - sieť na zachytenie lopty na ihrisku (ihrisko 14,5 metra x 19,6 metra, oko 10x10):

  - sieť na pokrytie 3 strán ihriska medzi mantinelom a pletivom

  - externý posilňovací stroj:

  - externý posilňovací stroj na pohybové aktivity – cena s dodávkou, motážou a sfunkčnením

  - exteriérové sedenie:

  - exteriérové skupinové sedenie pre 8 osôb stôl + 2 lavice

  - cenu je potrebné uviesť za 1 kus – ako jednu súpravu (hodnotená položka)

  - miestnosť pre sociálneho pracovníka:

  - skriňa uzamykateľná na dokumenty a osobné veci

  - pracovisko k PC (stolík na kolieskach + stolička)

  - sedacia súprava na pohovor s klientmi – dve sedenia

  - konferenčný stolík

  - koberec – miesto na pohovor s klientmi

  - kancelársky stôl so zásuvkami - uzamykací

Lehota viazanosti predložených ponúk uchádzačov je požadovaná do 14.02.2011 na adresu Slovenská humanitná rada, Páričkova 18, 821 08 Bratislava, alebo e-mailom na devinsky.peter@gmail.com.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre návrat. Solidarita pri riadení migračných tokov.


 

Predmet zákazky: Úprava interiéru a sfunkčnenie telocvične v ÚPZC Sečovce

Názov projektu: Komplexné pokrytie osobitných potrieb štátnych príslušníkov tretích krajín v ÚPZC v SR 

Číslo projektu: SK 2010/2011 RF OC 5/1, financovaného z Európskeho fondu pre návrat

Obsah cenovej ponuky musí pozostávať z nasledovných bodov:

  - cenová ponuka v €

  - údaje záujemcu

Údaje záujemcu:

  - Obchodné meno uchádzača

  - Adresa sídla

  - IČO

  - DIČ

  - IČDPH

  - Číslo účtu

  - Bankové spojenie

  - Zapísaná v obchodnom registri

  - Kontaktná osoba

  - Telefón

  - Fax

  - E-mail

  - Vyhotovil dňa

Špecifikácia zákazky: Predmetom cenovej ponuky je požiadavka zlepšenie celkového prostredia v zariadení ÚPZC Sečovce a sfunkčnenie telocvične, ktorá sa nachádza v tomto zariadení.

Presná špecifikácia zákazky:

  - miestnosť pre sociálneho pracovníka / učebňa: (4,8 m x 5,25 m):

  - skriňa uzamykateľná na dokumenty a osobné veci

  - predeľovacie paravány 4 ks á 1 m

  - pracovisko k PC (stolík na kolieskach + stolička)

  - sedacia súprava na pohovor s klientmi – dve sedenia

  - konferenčný stolík

  - koberec – miesto na pohovor s klientmi

  - kancelársky stôl so zásuvkami - uzamykací

  - miestnosť pre deti: (4,5 m x 5 m):

  - maľovka a drobné opravy (maľovka s doplnením detského motívu)

  - koberec s detským motívom

  - molitanový prvok

  - trampolína

  - basketbalový kôš – statický + mobilný

  - rebrina – detská

  - policová skriňa

  - detský nábytok – 2 stoly + 8 stoličiek

  - žinenka

  - sfunkčnenie telocvične: (7,1 m x 17,5 m):

  - maľovka + drobné nevyhnutné opravy

  - oprava a sfunkčnenie neónových svietidiel

  - podlaha telocvične (momentálne je na podlahe iba betón)

  - ochranné siete na okná – 3 ks okien

  - ochranné kryty na ohrievače – 9 ks ohrievačov

  - minifutbalové bránky – 2 ks

  - telocvicné náradie do interiéru

Lehota viazanosti predložených ponúk uchádzačov je požadovaná do 14.02.2011 na adresu Slovenská humanitná rada, Páričkova 18, 821 08 Bratislava, alebo e-mailom na devinsky.peter@gmail.com.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre návrat. Solidarita pri riadení migračných tokov.

© 2010 - 2015 Slovenská humanitná rada. All Rights Reserved. Co-Financed by the European Union.