Čo je RIFUGIO?

Projekt RIFUGIO a jeho tím vypomáha pri integrácii osôb s udeleným azylom a poskytnutou doplnkovou ochranou.

Akú pomoc poskytuje?

Ponúkame odbornú pomoc vo viacerých oblastiach integrácie ako je integrácia na trhu práce, sociálna, zdravotná a v neposlednom rade aj školská integrácia. Naši pracovnici a pracovníčky poskytujú sociálne poradenstvo, sociálne asistencie a sprievodné aktivity, ktoré dopomáhajú k úspešnej integrácii cudzincov z rôznych krajín na Slovensku.

Kde sa realizuje projekt?

Projekt sa realizuje na celom území SR primárne cez kancelárie SHR v Bratislave a v Košiciach.

Bratislava: Budyšínska 1

Kosice: Hlavna 70

ABOUT US

What is RIFUGIO?

The RIFUGIO project and its team help in the integration of asylum seekers and people with subsidiary protection.

What help does he provide?

We offer professional assistance in several areas of integration, such as labour market integration, social, health and, last but not least, school integration. Our social workers provide social counseling, social assistance and accompanying activities that help successfully integrate foreigners from various countries.

Where is the project implemented?

The project is implemented throughout the Slovak Republic primarily at SHR offices in Bratislava and Košice.

Bratislava: Budyšínska 1

Kosice: Hlavna 70