Ďalšie projekty

Banner

Rifugio

Projekt cez svoje odborné kapacity napomáha pri integrácii osôb s udeleným azylom a poskytnutou doplnkovou ochranou. Projekt ponúka odbornú pomoc vo viacerých oblastiach integrácie, ako je integrácia na trhu práce, sociálna, zdravotná a v neposlednom rade aj školská integrácia. Zároveň však dodržiava princípy individuálneho prístupu ku klientovi a reflektuje rozdielne fázy integrácie, v ktorých sa cieľová skupina môže nachádzať. Súčasťou projektu sú asistencie a sprievodné aktivity, ktoré dopomáhajú k udržateľnosti a zlepšeniu štatútu a pobytu cieľovej skupiny. Projekt sa realizuje na celom území SR primárne cez kancelárie SHR v Bratislave a v Košiciach.

Obdobie realizácie projektu je od 01.01.2020 do 31.10.2023.

NDS - Skvalitnenie poskytovaných psychologických služieb v ÚPZC Sečovce

V predchádzajúcom projekte sa nám vďaka podpore zo strany NDS podarilo obnoviť miestnosť pre deti, ktorá naplno slúži pre trávenie voľného času tu zaistených detí. So zámerom tohto projektu plánujeme vytvoriť špecializovanú miestnosť pre psychologičku SHR, ktorá pravidelne dochádza do zariadenia a venuje sa psychologickej práci s deťmi. Je potrebné si uvedomiť, že útek z domovskej krajiny, a taktiež aj zaistenie, sú ťažkými životnými skúsenosťami, ktoré so sebou prinášajú výrazný zásah do psychiky detí. Z tohto dôvodu je nevyhnutné vytvoriť pre nich podmienky, ktoré im budú aspoň čiastočne tieto negatívne vplyvy kompenzovať.

Projekt je realizovaný v období od 01. augusta 2016 - 31. decembra 2016.

NDS - Lepší život detí v ÚPZC Sečovce

Realizáciou projektu sa snažíme zlepšiť podmienky fungovania zaistených rodín s deťmi skvalitňovaním priestorov na voľnočasové aktivity v ÚPZC Sečovce. Vďaka projektu zrekonštruujeme detskú miestnosť, ktorá slúži na hranie, výučbu a tvorivé dielne pre zaistené deti. Taktiež v rámci projektu dokážeme zabezpečiť nákup detskej obuvi pre deti, ktoré prichádzajú do zariadenia často iba s jedným párom topánok.

Projekt je realizovaný v období od 01.01.2016 do 01.06.2016.

Chcete nás podporiť aj tento rok?

Ako na to?