Slovenská humanitná rada

Budyšínska 1, 831 03 Bratislava, Slovenská republika
tel.: 02/50 20 05 00
fax: 02/50 20 05 10
email: shr@changenet.sk
web: www.shr.sk
IČO: 17316014 DIČ: 2021185540

Sekcia utečeneckých projektov

Budyšínska 1, 831 03 Bratislava, Slovenská republika
tel.: 02/50 20 05 16
fax: 02/50 20 05 10
email: devinsky@shr.sk

Chcete nás podporiť aj tento rok?

Ako na to?