Mnoho ľudí, ktorí majú na Slovensku novoudelenú medzinárodnú ochranu, prichádza do nášho projektu bez majetku a financií. Finančná podpora v prvých troch mesiacoch je veľmi dôležitá pre to, aby si mohli zabezpečiť bývanie, stravu a ďalšie potreby, popri tom ako sa učia slovenský jazyk a hľadajú si prácu.

Materiálna pomoc je určená pre ľudí s udelenou medzinárodnou ochranou na Slovensku, ktorí sa ocitli v náročnej situácii a nevedia si sami zabezpečiť základné potreby, ako napríklad potraviny, hygienické potreby či oblečenie.

V prípade, že ste sa ocitli v situácii, kedy by ste potrebovali materiálnu pomoc, môžete nás kontaktovať RIFUGIO@SHR.SK


Finacial and material assistance


Many people who have a new international protection in Slovakia come to our project without finances. Financial support for the first three months is very important to be able to provide housing, food and other needs, in addition to learning the Slovak language and looking for work.
Material assistance is intended for people granted international protection in Slovakia, who find themselves in a difficult situation and do not know how to provide for themselves, such as food, hygiene or clothing.
If you find yourself in a situation where you need material assistance, you can contact us RIFUGIO@SHR.SK