Kurz slovenského jazyka je jednou zo základných častí integračného projektu. Kurz prebieha prezenčne aj online formou, klienti a klientky sú rozdelení do skupín. Lektorka vie taktiež pomôcť s učením ľuďom, ktorí nevedia písať a čítať, alebo tým, ktorí už majú slovenčinu na dobrej úrovni a chcú požiadať o štátne občianstvo.

Jedna lekcia slovenského jazyka trvá 1 hodinu, každá skupina má 2 lekcie týždenne.

Slovak language for foreigners

The Slovak language course is one of the basic parts of the integration project. The course takes place in person and online, students are divided into groups. The teacher can also help with learning people who do not know how to write and read, or those who already have a good level of Slovak and want to apply for citizenship.

One Slovak language lesson lasts 1 hour, each group has 2 lessons per week.