Čakanie na štátne občianstvo – Ahmad

Predstavujeme vám nášho klienta Ahmada, ktorý po 13 rokoch na Slovensku požiadal o štátne občianstvo! Ahmad pochádza z Afganistanu a na Slovensku má udelenú doplnkovú ochranu, čo je forma medzinárodnej ochrany spolu s azylom. Už roky pracuje v DHL Exel Slovakia, s.r.o., kde sa vypracoval na pozíciu teamleadera. Býva v Bratislave aj so svojím bratom.

Žiadosť o štátne občianstvo je pre našich klientov veľký krok, nakoľko pri doplnkovej ochrane musia na túto možnosť čakať až 10 rokov. Zároveň musia mať v dobe podania žiadosti o udelenie štátneho občianstva udelený dlhodobý pobyt. Ten im cudzinecká polícia neudelí, pokiaľ nemajú doklad totožnosti z krajiny pôvodu, ktorý je pre viacerých utečencov, ktorí už nemajú rodinu vo svojej krajine, komplikované zabezpečiť.

Ahmadova cesta ešte nekončí, má pred sebou 2 roky čakania a neistoty, či mu bude štátne občianstvo udelené. Počas tohto obdobia môže od neho Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky požadovať ďalšie doplňujúce dokumenty. Sme však pripravení ho na tejto ceste k štátnemu občianstvo naďalej sprevádzať a podporovať.

– – – – – – – – – – – – – – – –

We are happy to introduce our client Ahmad, who applied for citizenship after 13 years in Slovakia! Ahmad comes from Afghanistan and has been granted subsidiary protection in Slovakia, which is a form of international protection along with asylum. He has been working for DHL Exel Slovakia, s.r.o. for years, where he worked his way up to the position of a Team leader. He lives with his brother in Bratislava.

Applying for citizenship is a big step for our clients, as they have to wait up to 10 years for this option with subsidiary protection. At the same time, they must have been granted long-term residence at the time of applying for citizenship. The foreign police will not give long-term residence to them unless they have an identity document from their country of origin, which is difficult to secure for several refugees who no longer have a family in their country.

Ahmad’s journey is not over yet, he has 2 years of waiting and uncertainty about whether he will be granted citizenship. During this period, the Ministry of the Interior of the Slovak Republic may request additional documents from him. However, we are ready to continue to accompany and support him on this path to citizenship.

Rifugio – Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu

Mohlo by sa vám tiež páčiť...

Populárne články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *